Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία

Σε ένα σωστά οργανωμένο κι εξοπλισμένο δερματολογικό ιατρείο, και με την κατάλληλη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, η αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται είναι η λεπτομερειακή ανίχνευση και η επιμελής αφαίρεση όλων των βλαβών.

Στα ιατρεία μας, χρησιμοποιείται υπερπαλμικό Laser CO2, ταυτόχρονα με τη χρήση ειδικών μεγεθυντικών φακών με ενισχυμένη δέσμη φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνιστούμε ταυτοποίηση των στελεχών του HPV με HPV-Test (PCR).

Μετά την εξάχνωση των βλαβών με το υπερπαλμικό Laser CO2, εφαρμόζεται η απόξεση για την επιμελή απομάκρυνση της κατεστραμμένης δερματικής βλάβης. Κατόπιν, η άμεση επανάληψη της εφαρμογής του υπερπαλμικού Laser CO2, ακόμη και στην ευρύτερη περιφέρεια μερικών χιλιοστών γύρω από τις βλάβες, διασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσματική εξάλειψη των δερματικών κονδυλωμάτων.

 

Η θεραπεία με Laser CO2

  • Αφού εξασφαλιστεί η ανίχνευση και των πιο μικροσκοπικών αρχόμενων βλαβών, των υποκλινικών βλαβών (αυτών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι), εξαλείφονται επιλεκτικά και αυτές ώστε να μην αποτελέσουν συνεχιζόμενη εστία μεταδοτικότητας, επέκτασης, δημιουργίας νέων βλαβών και αιτία δημιουργίας συνεχών υποτροπών.
  • Έτσι, αποτελεί την αποτελεσματική μέθοδο που αντιμετωπίζει τη βάση υποτροπής της νόσου, αφού εξαλείφει όλες τις εστίες και σταματά την περαιτέρω εξάπλωση του ιού.
  • Η επιλεκτική και δραστική εξάλειψη των βλαβών με τη χρήση Laser CO2, το οποίο εφαρμόζεται συνήθως με τοπική αναισθησία (με τη χρήση ισχυρής τοπικής αναισθητικής κρέμας), επιτρέπει την πλήρη εξάλειψη όλων των βλαβών σε πολύ μικρό χρόνο και χωρίς να μένουν σημάδια, ουλές και υποχρωμίες, και χωρίς πόνο κατά την αποθεραπεία.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι μόνο για ιατροδικαστικούς λόγους, η εφαρμογή Laser CO2 με την τεχνική της κατ’ εφαπτομένην τομής, επιτρέπει την απόκτηση δείγματος, το οποίο αποστέλλεται για μοριακή ανάλυση και απομόνωση DNA.

 

Υποτροπιάζοντα κονδυλώματα

  • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή του αιδοίου, που υποτροπιάζουν, συστήνεται κολποσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή του πρωκτού, που υποτροπιάζουν, συστήνεται πρωκτοσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή της ουρήθρας, που υποτροπιάζουν, συστήνεται ουρηθροσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων.
Εξαιρετικά σημαντική η αυτοεξέταση

Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς θα πρέπει να αυτοεξετάζονται συχνά έτσι ώστε να εντοπίζονται και να εξαλείφονται εγκαίρως πιθανές νέες βλάβες. Αυτές μπορεί να είναι υπολειμματικές βλάβες, καθώς και βλάβες που ήδη επωάζονταν. Καθώς ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 1-8 μήνες, κριτήριο ιάσεως είναι η πλήρης ανυπαρξία βλαβών επί 8 μήνες.

Είναι σημαντική ωστόσο η μηνιαία δερματολογική εξέταση, αλλά και η συχνότερη αυτοεξέταση των ασθενών για τους επόμενους οχτώ μήνες για τυχόν ύπαρξη θυγατρικών βλαβών, που πιθανόν να είχαν «εμφυτευθεί» ήδη προ της αφαιρέσεως. Για τον λόγο αυτό, κάθε νέα βλάβη πρέπει να αφαιρείται αμέσως, πριν προλάβει να δώσει θυγατρικές βλάβες.

πηγή : stopkondylomata.com